De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Wekelijks naschoolse Nederlandse les

De Rode Leeuw verzorgt verschillende Nederlandse lesprogramma’s na schooltijd. Zo is er een programma voor basisschool groep 1 t/m 8 en een programma voor het Voortgezet Onderwijs klas 1 t/m 4. Deze wekelijkse Nederlandse lessen duren 2,5-3 uur en zijn toegankelijk voor Nederlands sprekende kinderen zowel van WAB als van andere (internationale) scholen. De naschoolse lessen vinden doordeweeks en op zaterdag plaats op de Western Academy of Beijing.

Beperkingen doo Covid-19 in schooljaar 2021-2022

Vanwege Covid-19 en de beperkingen die dit met zich meebrengt zijn we helaas dit schooljaar niet in staat om begeleiding voor het IB programma Nederlands aan te beiden.

De programmas voor de basisschool en het voortgezet onderwijs worden uitgevoerd door onze leerkracht Frank Aarts.

Instructie wordt in kleine groepjes gegeven. Leerlingen krijgen wekelijks huiswerk om gedurende de week de lesstof te oefenen. Ook worden Cito- en Diatoetsen afgenomen.

De naschoolse programma’s gebruiken de Nederlandse lesmethodes Veilig Leren Lezen, Taaljournaal, Nieuwsbegrip en Nieuw Nederlands als uitgangspunt. Wekelijks werken we in themaaan:

  • Vergroten van de woordenschat
  • Mondelinge en schriftelijke communicatie
  • Begrijpend lezen
  • Grammatica en de overstap van jeugdliteratuur naar de volwassen literatuur.

Lestijden en kosten

Informatie over lestijden en de verplichte toetszondag vindt u in de schoolgids onder ‘praktische informatie’. Informatie over het lesgeld vindt u in de schoolgids onder ‘aannamebeleid’.

Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter, Matt Doherty: voorzitter@derodeleeuw.org of directeur@derodeleeuw.org.