De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Namen en adressen

Team

 • Frank Aarts

Leerkracht van het naschoolse Nederlandse programma 

e-mail frank@derodeleeuw.org

 • Rob Korfage

Onderwijskundig coach

 • Frans Kress

Stagiair klassenassistent zaterdag

Bestuur

 • Matt Doherty

Voorzitter
e-mail: voorzitter@derodeleeuw.org 

 • Martin Groenstege

Penningmeester

e-mail: penningmeester@derodeleeuw.org  

 • Merle Remmers

Secretaris
e-mail: secretaris@derodeleeuw.org 

 • Vacature

Kwaliteitszorg
e-mail: kwaliteit@derodeleeuw.org

 • Narish Soebdhan

PR & Communicatie
e-mail: communicatie@derodeleeuw.org

 • Bestuur De Rode Leeuw

Stichting De Rode Leeuw,p/a Western Academy of Beijing,P.O. Box 8547,10 Lai Guang Ying Dong Lu,Chao Yang District, Beijing 100103, People’s Republic  of China.

Overige adressen

 • Western Academy of Beijing

10 Lai Guang Ying Dong Lu

Chao Yang District, Beijing 100102

People’s Republic of China

Telefoon +86 10 8456 4155

Fax +86 10 6432 2440

e-mail wabinfo@wab.edu

www.wab.edu

 • Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB)

Parkweg 20a

2271 AJ Voorburg

Telefoon +31 70 3866646

e-mail info@stichtingnob.nl
www.stichtingnob.nl

 • Inspecteur primair en voortgezet onderwijs buitenland

Rijksinspectie kantoor Breda

Postbus 7447

4800 GK Breda

Telefoon +31 76 5202303

Telefoon +31 77 46 56 767

e-mail buitenland@onderwijsinspectie.nl

www.onderwijsinspectie.nl

 • Landelijke klachtencommissie

Website: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/

 • Meldpunt Vertrouwensinspecteurs seksuele intimidatie

Er is een centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs operationeel voor klachten met betrekking tot seksuele intimidatie. Dagelijks tussen 8.00 uur en 17.00 uur kunt u een vertrouwensinspecteur bellen via 0900 111 3 111 (lokaal tarief).